Υπηρεσίες

01

Οι παραγγελίες αποστέλλονται με τα οχήματα της εταιρίας σε σημεία καθορισμένα από τον πελάτη μετά από συνεννόηση με το τμήμα πωλήσεων. Η αποστολή των εμπορευμάτων γίνεται και εκτός Θεσσαλονίκης όταν αυτό είναι απαραίτητο.

02

Οι πληρωμές γίνονται με ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους υποστηρίζοντας την χρησιμοποίηση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών όταν η συναλλαγή με μετρητά δεν είναι εφικτή.

03

Στις περιπτώσεις που εντοπίζονται ελαττωματικά προϊόντα η εταιρία μας καλύπτει τον πελάτη με όσο το δυνατόν συντομότερη αντικατάσταση ή επισκευή του προϊόντος.